"..Een zelfvoorzienend centrum voor educatief toerisme..."

GSE Autosustainable
                www.autosustainable.org


Holistische architectuur

De wooneenheden van de zelfvoorzienende nederzettingen van GSE worden ontworpen door Rodrigo Orellano, architect, gespecialiseerd in duurzame ontwerpen volgens zijn “Holistische Architectuur” principe.

Deze visie beschouwt architectuur als de creatie van een ruimte die zich op een vloeiende manier aanpast aan de natuur, als de constructie van een gecontroleerde ruimte die tot doel heeft een bewoonbaarheid en een bestaan te bereiken wat geworteld is in de specifieke ruimte van de plek en het “zijn” van de personen die er in zullen wonen.

Om deze reden is het delicaat concrete voorbeelden te geven omdat  het beter is een holistische interventie niet te dogmatiseren. Dit wil zeggen dat elk holistisch architectonisch ontwerp niet alleen eigen is aan een specifieke  plek, maar zeker ook aan de specifieke  plaatsen binnen in deze plek. Het zal hierdoor  kwaliteiten overgeven aan een zekere orde en de reactie hierop is het karakter wat deze plek zich toe zal eigenen. Dit zal leiden tot de versmelting van de geest van de plek met de essentie van de personen die het zullen bewonen.

Deze architectonische ontwerpen kunnen bijvoorbeeld beginnen bij een bewonings idee wat ontstaan is in een groep. Op dit moment ontwerpt de architect eerst de wooneenheid, dan de plekken binnen de wooneenheid en direct daarna de plek waar de specifieke interventie gaat plaatsvinden. Zoals je kunt zien, kan de zoektocht naar een architectonisch antwoord niet gedaan worden in een lineaire beweging. Het bestaat uit een bepaald karakter, wat het origineel maakt. Het ontwerp is dus helemaal afhankelijk van haar origine en de personen die er in zullen wonen zullen positief beïnvloed worden om ze tot een meer gebalanceerde staat van zijn te brengen.

Het verschil tussen deze vorm van architectuur en traditionele is dat dit ontwerp geen object van contemplatie is, maar de externe zowel als de interne structuur moet onopgemerkt blijven. Buiten het feit dat holistische architectuur  beoogt duurzaam, energie genererend en -sparend te zijn, is een doel van deze manier van ontwerpen, dat de bewoner zich compleet en gebalanceerd voelt door een mentaal effect wat veroorzaakt wordt door de constructie van het ontwerp. De zintuigen van de bewoner zullen beïnvloed worden door de ruimte waar de persoon zich in bevindt. De plek beoogt een verlenging van ons ideaal van actie te zijn, of in betere woorden holistische architectuur  is de architectuur van stimulering en antwoord, van oorzaak en effect, gelukkig, organisch en origineel.

 

Holistic architecture

OVER GSE