"..Een zelfvoorzienend centrum voor educatief toerisme..."

GSE Autosustainable
                www.autosustainable.org


Permacultuur

De natuurlijke inrichting van GSE is gebaseerd op het permacultuur principe. Permacultuur is een vertaling van het Engelse woord 'permaculture'. Permaculture is een samengesteld begrip van Permanent Agriculture en Permanent Culture. Het is in de jaren '70 aan de universiteit van Tasmanië (Australië) ontwikkeld door Bill Mollison en David Holmgren. De bedenkers hebben permacultuur ontwikkeld om oplossingen te vinden voor een groot aantal problemen als verwoestijning en bodemerosie die de op monocultuur gebaseerde landbouw met zich meebrengt. Daarnaast zijn problemen als kunstmest, dat het grondwater vervuilt, te veel bestrijdingsmiddelen en grootschalige ziekten in monocultuurproducten wereldwijd een groot probleem.

Permacultuur heeft voor deze problemen oplossingen gevonden door de ecologische wetten van een natuurlijk ecosysteem te bestuderen. Aan de hand van deze principes wordt een systeem ontworpen dat functioneel is voor de mens, door bijv. voedselvoorziening, met de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. Hierin komt permacultuur in principe overeen met biologische landbouw, die zich ook baseert op ecologie. Permacultuur is echter als ontwerpsysteem verder doorgevoerd. Men ontwerpt de natuur letterlijk om de mens heen. In de praktijk is permacultuur meestal gericht op zelfvoorzienende landbouw, terwijl biologische landbouw meer productiegericht is, en in dit opzicht tussen permacultuur en chemisch-industriële landbouw instaat.

Een permacultuursysteem wordt gemaakt door te kijken naar de drie ecologische hoofdfactoren zon, wind en water en hoe deze in het systeem kunnen worden geïntegreerd met inachtneming van bodemstructuur en -reliëf. In Nederland is het belangrijk om het permacultuurontwerp zo te maken dat er veel zon wordt opgevangen en dat sterke winden worden omgeleid. In droge landen worden de ontwerpen vooral gemaakt voor optimale wateropvang en –behoud en in deze regio van Chili is het belangrijk rekening te houden met reliëf, wateropvang en zon.

.

 

Permaculture example
Een voorbeeld van permacultuur gebruik makend van dieren in moestuinen om oa onkruid te laten wieden en mest toe te brengen aan de aarde.

 

In permacultuur en agro-bosbouw (forest gardening) worden zeven lagen onderscheiden. Op deze manier groeien verschillende eetbare soorten planten en bomen door elkaar heen als in een bos. Dit creёert een eigen eco systeem en is op die manier optimaal voor de bodem en de (grond-) waterhuishouding.

GSE Permaculture

 

Deze 7 lagen zijn:

1.Bladerdak met hogere bomen met eetbare vruchten (zie afbeelding: “The canopy”)
2.Lage bomen met eetbare vruchten ( zie afbeelding: “Low tree layer”)
3.Heesters als  struiken met bessen (zie afbeelding: “Shrubs”)
4.Niet hout-achtig, planten als bieten en kruiden (zie afbeelding: “Herbaceous”)
5.Planten met eetbare wortelen (zie afbeelding: “Rhizosphere”)
6. Planten aan het aarde oppervlak,  (zie afbeelding: “Soil surface ”)
7.Verticale laag, klimplanten met eetbare vruchten (zie afbeelding: “Vertical layer”)

Ook wordt er vaak een achtste laag onderscheiden: de “mycosfeer” (paddestoelen, schimmels)

De zeven lagen in de permacultuur en de agro-bosbouw

 

OVER GSE